Page 1 of 2

Maklumat Pengarang

Nama Penuh Seperti Di Dalam Kad Pengenalan

Karya

Tajuk Cerita Anda

Serba Ringkas Tentang Cerita Anda

Tip: Muat naik gambar (jpg, jpeg, png) berdimensi 800 x 600 pixel (tinggi & lebar) & bersaiz bawah 3MB